Mätning och måttning är ett viktigt steg i affären