Oberoende av vilken metod man använder sig av när man skall ge ett rost eller korrosionsskydd, är förarbetet det som ger det slutgiltiga resultatet

Det finns en rad parametrar som är avgörande för att man skall kunna säkerställa att ett rost och korrosionsskydd skall efterleva eventuella förväntningar hos beställaren.

Varje steg från det att man har tagit emot detaljen eller konstruktionen till det att man gör en slutkontroll räknas.

Rengöring följs av kontroll av ytan, är den svetsad, är svetsarna godkända enligt specifikationen, är kanterna gradade eller rundade enligt standard?

Skall ytan blästras, skall vi blästra den och i så fall hur med vilket media? Det är finns en rad frågor och specifikationer att ta hänsyn till i ytbehandlingsprocessen.

Slutligen skall vi maskera och applicera färgsystemet på ytan som ger det slutgiltiga skyddet, som ger ett korrosionsskydd under den tid som man förväntar sig.

Är förarbetet inte gjort med största möjliga noggrannhet finns det stor risk att färgen inte fäster, eller att det finns risk att skador på ytskyddet och rost uppstår vilket innebär att man på lång och kort sikt får skador på objektet.

Vill ni veta mer om rost och ytskydd kan ni kontakta oss på 052018000 eller info@fyraess.se