Bakom varje detalj eller konstruktion finns det en ritning, att läsa och tolka dem är en ädel och konst

Att rita och läsa en ritning är ett samspel mellan konstruktör och operatör. Ordet design innehåller väldigt många värden, funktionalitet, utseende och nu även hållbarhet.

Konstruktörer skall lösa ett problem genom att skapa något, stegen går från idé till koncept, ritningar och slutligen produktion. Som operatör i sista ledet innan leverans för bruk och konsumtion, har man många gånger bara en ritning som kommunicerar konstruktörens hantverk.

När vi får en beställning på ytbehandling från kund, kan det gälla både nyproduktion av detaljer, eller restaurering av befintliga.

Vi måste läsa och tolka ritningar i två lägen. Dels när en offert eller ett kostnadsförslag skall tas fram, samt arbetsberedning. Hur stora ytor skall rengöras, blästras och sedan målas? Hur komplex är konstruktionen, är det många vinklar och vrår? då kommer det ta längre tid att anlägga färgsystemet. Hur mycket skall maskeras och var?

Det andra är när våra ytbehandlingsspecialister skall utföra jobben. Vyer och sidor skall enkelt förstås så arbetena kan genomförs på rätt ställen och i rätt omfattning.

Vi går igenom ritningar och arbetsbeskrivningar med våra arbetsledare och försöker se hinder och finna lösningar så snart som möjligt för att få ett hållbart flöde genom anläggningen innan vi levererar ut detaljer och konstruktioner till våra beställare.

Har du frågor kring industriell ytbehandling får ni gärna kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se