Med rätt underhållsplan minskar man åtgärdskostnaderna och bevarar tillgångarna

Rost innebär att en stålyta har börjat korridera, frätas bort. Direkt betyder det att man över tid minskar värdet på sina tillgångar. Enligt forskningsinstitutet RISE så rostar fyra procent av Sveriges BNP bort årligen. Med det avses många av de konstruktioner och byggnader i vårt civilsamhälle, såsom broar, räcken, elkraftsstationer och allt däremellan.

Detta gäller även företag. Genom att tillgodo se ett generellt behov av ytskydd kan vi minska kostnaderna för nyproduktion och även underhåll tillika reparationer.

Genom att göra riskbedömningar och åtgärdsplaner för anläggningar och konstruktioner, så kan man arbeta förebyggande med ytskyddet, och på så sätt minska korrosionen av stålet.

Man kan förhindra att korrosion uppstår, eller bearbeta den innan den går för långt. Rost klassas i fyra olika grader enligt ISO 8501, A B C D. När en yta når grad D har man fått frätskador på ytan, vilka kan innebära kassering. Eller att man åtgärdar och återställer ytan efter bästa förmåga.

Ju högre rostgrad, ju mer arbete innebär det vid renovering. Både förbehandling och rostskyddsmålning blir mer komplex och kostsam för beställaren.

En kraftig rostangripen yta kräver mer blästring, och det går åt mer färg för att fylla ut de ojämnheter som uppstått i materialet. Det är även svårare att applicera färgen på skadade ytor.

Vi har 45 års erfarenhet av ytskydd och rostskyddsmålning. Något som gett oss både bred och djup när vi konsulterar och hjälper företag och organisationer att välja rätt åtgärder för ett hållbart ytskydd och bibehålla värdet på tillgångarna.

Vill ni komma i kontakt med oss och få mer information om våra tjänster kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se