Att hantera plåt och metall är en konst som kräver kunnande och förståelse för materialets egenskaper.

Fördelen med att jobba med tunnare plåtar är att de är lättare att hantera många gånger, vi har en rad lyftverktyg och maskiner som underlättar handhavandet av våra detaljer som ankommit till anläggningen för ytbehandling. Men kräver också stor kunskap och erfarenhet för att det inte skall bli fel.

Vi har nu 18 tunna plåtar till portar, som vi skall ytbehandla åt Vattenfall. En utmaning när vi ytbehandlar dessa är blästringen. Det är väldigt svårt att blästra tunna plåtar utan att man får dessa att slå sig, det vill säga att de börjar böja sig och blir skeva. För att motverka detta måste vi dels anpassa trycket noga, och dels använda ett finare blästermedel. Ibland när vi skall blästra plåtar som vi inte är helt säkra på hur de kommer att bete sig är det alltid en bra idé att kunna testa sig fram på samma eller liknande material för att vara säker på att resultatet blir det man önskar.

Vår ytbehandlingsspecialist Emil har precis grundmålat plåtarna på en sida, så nu är rostskyddsmålningen påbörjad och när det är klart kommer plåtarna vara röda.

Vill ni veta mer om industriell ytbehandling och blästring kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se