Anläggningar för vatten och avlopp för olika funktioner kan över tid brytas ner av bruk och naturens egna gång. När man har strömmande vatten i rörssystem uppstår kavitation, luftbubblor som sakta äter sig in i metallen. Mer vanligt är att man får skador genom korrosion, vanlig rost, som ger upphov till minskad mängd gods samt försämrade flöden i systemen.

Vår ytbehandlingsspecialst Anders skall under veckan spackla en rad kopplingar till ett värmeväxlarssystem till en närliggande industrianläggning. Innan de tas in en av våra mindre målerihallar så har de rengjorts och blästrats.

–          Med hjälp av kompositspackel så går det att bygga upp godset igen och ge det ett beständigt skydd mot framtida korrosion och kavitation, säger Anders.

Ju mer kunskapen sprider sig kring möjligheterna av renovering och reparationer av stål och järnkonstruktioner med kompositspackel, dessto mer förfrågningar får vi om likande jobb säger Anders. Vi har utfört liknade jobb på allt från vattenkraftstationer till svarvfixturer för tillverkning av flygplansmotorer.

Vill du ha mer information eller har frågor kring kompositspackling kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se