Gamla byggnader lever sina egna liv och kräver individuella underhållsplaner

Under ett par veckor kommer vi ha personal och utrustning på plats i Erska kyrka söder om Sollebrunn. Det är en vackert belägen kyrka och begravningsplats på en höjd med utsikt över slätterna kring samhället Sollebrunn i hjärtat av Västra götaland.

Kyrkans arkitektur är slående vacker och platsen ger en känsla av högtid och andakt.

Vårt uppdrag är att så försiktigt det går blästra bort den vita färg som anlagts på putsfasaden. Alla gamla byggnader med själ har också sina egenskaper. Den aktuella färgen hade inte önskad vidhäftning och måste avlägsnas så att man kan applicera ett nytt ytlager.

Vår blästeroperatör Robert Andersson måste med trygg hand, decimeter för decimeter bearbeta hela kyrkans fasad. En sekund av missat fokus medför att blästrmediat snabbt jobbar sig igenom putsen. Vi har lång erfarenhet av uppdrag likt detta och erfaren personal, vilket krävs för att klara av det. Medan Robert blästrar så har han en kollega som löpande har koll på att slangar och övrig utrustning fungerar som den skall för att vi skall få en effektiv närvaro på arbetsplatsen.

För mer frågor och funderingar kring entreprenad och blästerarbeten kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se