Rostskydd handlar om inkapsling av materialet i största möjliga mån

Järn och stål i olika legeringar har olika god förmåga att inte korrodera, med andra ord rosta. Järnet reagerar med syre och vatten och bildar då järnoxid. En kemisk process som bryter ner järnet över tid.

Inkapsling av konstruktioner av stål med rostskydd, något som genom historien har utvecklas steg för steg. De gamla rustningar som bars av soldater på 1500talet skyddades genom att man brände in linolja på ytan. Sedan har man använt slamfärger med olika baser och innehåll historiskt i stålkonstruktioner, bland annat blymönja har använts flitigt genom åren.

Vårt grundrecept och system för ett hållbart rostskydd är epoxi, en plastfärg som täcker och fäster bra på järnytan, skapar en hård och solid yta men fortfarande har kvar tendens till flexibilitet vilket gör att konstruktionen kan röra på sig utan att färgen spricker. Värme och kyla har stor påverkan på konstruktionens form och längd och varierar över ett dygn och över årstiderna.

Med en grund eller primer av epoxi kan vi sedan applicera de visuella lagren med färg som även de ger ett ökat stötskydd, och ger konstruktioner och detaljer den lyster man förväntar sig.

Vill ni veta mer om rostskydd och våra rostskyddsprocesser kan ni kontakta oss på 052018000 eller info@fyra-ess.se