Akzo Nobel Base Chemicals AB

Akzo Nobel Base Chemicals AB

Akzo Nobel Base Chemicals AB   ÅR 2003 Skoghall, blästring o målning av rörledningsgator   ÅR 2004 Skoghall, blästring o målning av 3 st cisterner Skoghall, blästrings o rostskyddsarb Skoghall, tvättning och blästring av...
Booregaard Industries Limited

Booregaard Industries Limited

Booregaard Industries Limited   År     Utfört arbete på Borregards fabrik i Sarpsborg 2003   Blästring o rostskyddsmålning inv. massatorn B 6002 2003   Blästring o rostskyddsmålning inv. massatorn B4101 2004   Blästring o rostskyddsmålning inv. massatorn B4102...
Hollandia BV

Hollandia BV

Hollandia BV ÅR 2001 Rostskyddsmålning av järnvägsbro i Trollhättan   ÅR 2002 Rostskyddsmålning av järnvägsbro i...
Innovatum AB

Innovatum AB

Innovatum AB ÅR 1999 Målning av Slussport i Erik Karlssons, rondell Trollhättan   ÅR 1999 Målning av...