Akzo Nobel Base Chemicals AB

 

ÅR 2003

Skoghall, blästring o målning av rörledningsgator

 

ÅR 2004

Skoghall, blästring o målning av 3 st cisterner

Skoghall, blästrings o rostskyddsarb

Skoghall, tvättning och blästring av fasad