Förbehandlingen är A och O om man skall få ett gott resultat på rostskyddet.

Vi har en grundläggande process för våra rostskyddsmålningsprojekt. Rengöring tillika avfettning är första steget, där vi avlägsnar smuts och fett. Renheten på de inkommande detaljerna varierar stort. I extremfall kan det vara detaljer från tung industri, ventilationsfläktar från stålverk. Dessa kan vara rätt igenom täckta med tjocka lager av sot.

Målet innan man börjar applicera färgsystemet är att ytan är ren från yttre föroreningar, men också inre orenheter, då ofta salter och mineraler som finns i stålet som skapar en ökad risk för korrosion på ytan.

För att efterleva våra egna och myndigheters krav och regler på hållbar ytbehandling så använder vi i huvudsak en högtryckstvätt med hetvatten, en både effektiv och miljövänlig metod. Då får man bort de flesta orenheter på ytan innan blästringen. Är det stora mängder med fett så kan detta torkas bort för hand och tvättas bort med ett godkänt och biologiskt nedbrytbart avfettningsmedel, risken är annars att man sprider ut fettet på övriga ytor.

Steget efter rengöring är generellt blästring och då avlägsnas eventuell valshud som uppstår vid tillverkning av stål eller rester från svets. Är det frågan om en renovering blästrar vi i regel bort tidigare rostskydd och färglager innan vi applicerar ett nytt ytskydd.

Vill ni veta mer om industriell ytbehandling kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se