Booregaard Industries Limited

 

År     Utfört arbete på Borregards fabrik i Sarpsborg

2003   Blästring o rostskyddsmålning inv. massatorn B 6002
2003   Blästring o rostskyddsmålning inv. massatorn B4101
2004   Blästring o rostskyddsmålning inv. massatorn B4102
2005   Målning av tak på massatorn B6002

Rostskyddsmålning