Att ytbehandla för framtiden

Vissa projekt blir mer omfattande än andra och Sjöfartsverket i Trollhättan gav oss i uppdrag att renovera deras staket som inhägnar deras underhållsverkstad med tillhörande fastighet. Som vi tidigare skrivit så lämnade vi i anbudet upplägget att vi skulle kapa ner staket och ytbehandla det på plats i vår egna anläggning på Stallbacka.

Det går inte ungå att hela anläggning under ett par veckor därmed är belagd med staket. Både blästerstationerna och målerierna har varit fulla med staket sektioner som vi grundmålar och sedan ytbehandlar med blanksvart lack.

Även om vi i stort inte behövde göra några ytbehandlingsarbeten på plats så var vi tvungna att behandla de stolpar som fäster staketet i marken.

Viktigt att räkna på varje kvadratcentimeter

Varje staket sektion omfattar 12 kvm oreglebunden yta, det vill säga att ingen del är slät så vi vi måste räkna på varje geometrisk form för sig för att få fram ett tal att prissätta ifrån. Hade staketet bestått av två släta ytor på respektive sida, hade vi haft 24 kvm yta att behandla men det hade gått snabbare än bearbeta alla detaljer i det gamla smidda staketet.