Vi imponeras av flygindustrins goda underhåll. Det kan många gånger vara svårt att ålders bestämma en detalj då de ofta är så väl underhållna att slitage och ålder inte satt några synliga spår.

 

Just nu har vi en liten serie med transportskydd för flygplansmotorer som vi renoverar.

Väder och vind har gjort sitt, men när vi är klara med ytbehandlingen, blästring och rostskyddsmålning så är de nästan som nya igen. Enligt plan.