Huvudparten av underhåll och service på den egna anläggningen utförs av våra egna medarbetare

En blästeranläggning är en egen klimatzon. För att hålla till och från luften med rätt tryck så krävs det ett välplanerat och rätt dimensionerat ventilationssystem.

När blästerklockan trycks igång så ökar mängden luft i hallen, samtidigt går fläktarna för frånluften med partikelfilter som hindrar att kontaminerat damm kommer ut ur anläggningen. Syftet är också att öka förutsättningar för blästeroperatören att få förbättrad sikt under operationstiden.

En tilluftskanal ser till att en lagom mängd med luft dras in i lokalen så undertrycket bibehålls vilket gör att allt damm går igenom frånluftsfiltret.

Våra blästeroperatörer är med och underhåller ventilationssystemets olika komponenter. Dels för att förstå funktionen, men också för att vara medvetna om vilka delar av luftprocessen som kan skadas om man är oaktsam.

Johannes och Axel utför idag underhåll på frånluftsfiltret. Över tiden så slits packningar och anslutningarna. Frånluftsfiltret har en funktion som bakblåser filtret med jämna mellanrum för att rensa det från damm.

–          Över tid kan vi se att trycket i backblåsningen minskar och indikerar det på att det läcker i anslutningarna, och filtret blir inte lika rent, med rätt intervall i underhållet så håller vi optimala flöden i utrustningen säger Axel som står redo med ett gäng o-ringar som skall bytas ut.

Kontentan och resultatet av att ha tekniskt duktig och erfaren personal är att vi kan minska driftstopp genom att haverier inte sker, eller snabbt åtgärdas, så vi undviker förseningar i ytbehandlingsprocesserna åt våra beställare.

Vill ni veta mer om vår ytbehandlingsanläggning kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se