Renovering av fasaderna på Lilla Edets kraftstation.