Renoveringen av Vargöns kraftstation är i fullgång och man ser till att själva betongkonstruktionen säkras och förstärks. Det är bara under revisionsstopp som det är möjligt att besiktiga alla delar av verket.

Ledningsrör och ventiler ses över och rörliga delar samt packningar byts ut.

Man har även tillverkat en ny säkerhetslucka för utsläppet, det vill säga den lucka som man fäller ner när man inte vill att vattnet skall rinna tillbaka in i anläggningen, då man inte har något inflöde genom turbinerna.

Vi har fått i uppdrag att ytbehandla den nytillverkade luckan. Den på bilden är en av flera liknande tillverkade konstruktioner säger Fredrik Sörensen. Jag och Robert håller på att planera hur vi enklast förflyttar konstruktionen runt på anläggningen på bästa sätt.