Genom systematiskt underhållsarbete så kan vi med anpassade underhållscykler förlänga livslängden på våra anläggningsmaskiner, både stationära och mobila. Per Björk, som är en av våra mest rutinerade fältoperatörer och arbetsledare, ser också till att allt underhåll och rengöring av maskinerna blir genomfört när de kommer tillbaka till Trollhättan mellan projekten. Det finns inget värre än att komma till nya projekt med maskiner som inte är ordentligt rengjorda, smorda och filter bytta. Vi får inte slarva med sådant, det är vi själva som omedelbart förlorar pengar när det blir fel.

Nu senast har det stora luftreningsaggregatet varit på plats vid ett omfattande arbete vid ett vattenkraftverk. Med dagens miljökrav så går det inte att komma med småfilter. Skall man leva upp till den närmsta nolltolerans som råder, så krävs det riktiga system och rutiner för att nå upp till dessa.