En liten markering på fixturen visar att den är egendom som tillhör ESA – European Space Agency. Det innebär att denna detalj på ett eller annat sätt har med rymden att göra. Det känns roligt att få vara delaktiga på ett hörn i den högteknologiska tillverkningsprocessen.

Det är en ganska stabil fixtur som används vid tillverkningen av munstyckena till några av raketmotorerna som tillverkas här Trollhättan.

Man tar inte fixturen och slänger över axeln precis, säger Robert Andersson, samtidigt som han dirigerar Fredrik Sörensen, som kör trucken. När dessa detaljer tillverkas så är man mycket noggrann med hur de skall hanteras, så det finns bra fästpunkter för stropparna. Dettat underlättar när man skall flytta den från A till B.

Denna detalj är ganska bra för att beskriva flödet i vår anläggning. Helst vill vi att detaljen skall komma precis så vi kan köra in den i processen, oavsett om vi börjar med tvätt eller blästring. På så sätt slipper vi ha några detaljer på lager.