Varje enskild detalj är nästan som en klenod, även de nyaste delarna visar spår av industrihistoria. Vi har under hösten varit på plats i Billingsfors i Dalsland och jobbat på plats med ett parti av slussleden som bildar Dalslands Kanal. Platsansvarige Robert Andersson har planerat och genomfört de blästring- och ytbehandlingsarbeten som krävdes på de detaljer som inte gick att demontera. Resterande delar av slusskonstruktionen har monterats ned och transporterats till vår anläggning i Trollhättan där de blästras och rostskyddsbehandlas.

Anders och Fredrik går igenom de delar som skall hanteras i måleriet. De konstaterar att detaljerna är tillverkade vid olika tillfällen. Man kan tydligt se att tillverkningstekniken och materialet har olika egenskaper.

-”En del av de gamla gjutjärnsgodsen kan nästan ses som konstverk idag, de är så fulla av märken och avtryck att det tåls att lägga några minuter på att reflektera över dem. Många av dem här smidda med hammare och städ för hand, otroliga hantverk som lever kvar än idag 150 år senare” säger Anders

I vår stora blästerhall håller Axel på att blästrar en av slussportarna. Det är ett kul uppdrag som engagerar stora delar av personalen och det skall bli spännande att se slussen fyllas med vatten och båttrafik igen till sommarn.

För mer information om våra tjänster och entreprenader så kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller mail info@fyra-ess.se