Att hitta kompetent personal är svårt. Med den stora variation och det ständiga flödet av olika projekt och detaljer som vi hanterar, så lär man sig väldigt mycket på kort tid.

När man börjar som nyanställd hos oss så får man en handledare som ser till att man får god förståelse för alla moment i verksamheten. De får gå vid sidan av våra målare och blästrare.

Emil gick bygglinjen på gymnasiet, men kände efter något år att han var intresserad av att pröva något annat och sökte in på Lärcentrum, som annonserade i TTELA, att de i samverkan med Auktorisation för Rostskydd, höll i en yrkesförberedande ytbehandlingsutbildning på Swedenborg i Trollhättan.

I samband med denna så gjorde Emil sin praktik hos oss på Fyra ESS och redan där fick han in en fot på företaget. Han trivdes och när utbildningen var klar så fick han anställning omgående.

Det är ett jäkligt roligt jobb och jag gillar variationen säger Emil. Den ena dagen är inte den andra lik och man lär sig nya saker varje dag. Innan jag började utbildningen, eller började jobba så förstod jag inte helt vad det innebar att vara industrimålare, men nu när man kommit in i det så blir det bara mer och mer intressant.

Fredrik Sörensen, som varit Emils handledare från dag ett, gillar skarp upplägget med utbildningar där praktiken förläggs på arbetsplatserna. När Emil slutade skolan så hade han redan lärt sig hur vi jobbar på företaget och de krav som vi har på oss själva och våra kunder.

Jag är 25 år och har ju hela livet framför mig och det här känns om en riktigt bra början säger Emil och ser ut över den stora målarhallen. Han har precis avslutat lackeringen av den stora manluckan till Vargöns kraftstation.