Den löpande takten av produkter som passerar genom hallarna, ger ett perspektiv på den industri som vi har i Trollhättan och i närområdet. Det är en imponerande fauna av detaljer som slutligen installeras inom olika branscher, för att fylla var för sig ett unikt syfte.

Något som vi ofta kommer i kontakt med är turbiner och detaljer som är både ingående och tillbehör. En detalj som  tillhör det större slaget är det hus som vi utför ytbehandling på åt KSG.

KSG har nyligen flyttat sin verksamhet från Surte till Innovatum i Trollhättan. De ingår i Binarkoncernen. Tillsammans med Nohab AB, som även de ingår i samma koncern, så har man bildat ett starkt och konkurrenskraftigt verkstadsföretag i de gamla nostalgiska lokalerna på Innovatum.