Vid en första anblick så ser arbetet inte mycket ut för världen, ett stort raster med monteringsskenor som skall täckas med ny färg. Men en erfaren kalkylator på ett ytbehandligsföretag ser snabbt ett hundratals punkter att åtgärda i flera steg.

När vi på Fyra ESS får detaljen levererad till anläggningen i Trollhättan så kan den vara rengjord av kunden, att man spolat av alger och tillväxter som havet bjuder. Är inte detta gjort så tvättar vi detaljen med högtryckstvätt vid leveransintagets spolplatta. Sedan går detaljen in i blästerhallen, där varje millimeter av konstruktionen blästras ren från färg och rostantydan.

Sedan går den vidare in i någon av målerihallarna där vi börjar med att måla skarvar, vinklar och vrår. Det kräver tålamod och ett tränat öga för att se att färgen når fram överallt. Detta steg av ytbehandlingen penslas. I nästa steg så sprutmålas detaljen. När alla målningsbara ytor är täckta så kommer vi till en operation som inte är helt ovanlig men sker mer sällan. Alla skarvar och element som ligger mellan två ståldetaljer skall tätas så inte fukt lägger sig mellan elementen.

Vår ytbehandlare Diners utför tätningen metodiskt och avslappnat. Det går inte att ha bråttom när man gör detta säger han, det enda som gäller är att man är fokuserad och säkerställer att fogen verkligen stänger igen skarven.

Vi använder sikaflex när vi tätar konstruktionen och det är en fog som är övermålningsbar. Så i nästa omgång av processen så kommer detta steg att utgå. Men innan dess är det stort antal meter fog som skall appliceras.

För mer information och frågor kring entreprenadarbeten och rostskydd av stålkonstruktioner som är i bruk under vatten kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se