Nu står vi inför målningen av den sista utskovsluckan för Vargöns kraftstation. Under semestern har den stått i måleriet och inväntat att strykningarna ska påbörjas innan leverans. Innan semestern så applicerade vi den keramiska skyddsytan för vajeranläggningen.

Varje del av de tre stora luckorna har varit en utmaning var för sig. När vi tog in den första luckan så var vi väldigt nervösa och kände oss spända inför transporterna på gården. Allting var mätt och kontrollerat i förväg men det var ändå så att man höll andan när de enorma detaljerna skulle in genom portarna, säger Anders som arbetat med portarna genom hela projektet.