Det är inte helt ovanligt att det börjar brinna i anläggningsapparater. Bidragande orsaker är värme, smuts och el som blivit utsliten eller skadad. I detta fall är grundorsaken inte känd för oss. Kunden tog efter ett effektivt och snabbt släckningsarbete beslutet att chassit och skåpet till avfuktaren inte var värre skadat än att det gick att sanera det och sedan måla det igen.

Avfuktaren är ingen bärande konstruktion, därför finns det heller inga risker omedelbart om man fått förändringar i metalstrukturen. När plåtkonstruktioner som dessa brinner, och man får släckt branden tidigt så kan man få tendenser till att plåten slår sig, bågnar.

När detaljen levereras till oss, så sanerar vi den, blästrar, grundmålar och ytbehandlar den. När vi är klara så monteras elektrisk utrustning tillbaka och maskinen kan tas i bruk omgående.

Vi uppskattar när man inser att det är kostnadseffektivare att bevara och återställa, än att köpa nytt. Med rätt underhåll och rostskyddsbehandling håller stålkonstruktioner som denna mer eller mindre hur länge som helst. Vår ytbehandlare Anders har precis grundmålat skåpet och ser över ytan och innan det skall ytbehandlas och levereras till kunden.

För mer information om våra rostskyddsarbeten eller underhållsentreprenader kontakta oss på info@fyra-ess.se eller 0520-18000