Sjöfartsverket har ett antal fastigheter och anläggningar samt utrustning som kräver löpande underhåll. Precis som vattenkraften så jobbar man ofta med stålkonstruktioner i marin miljö, vilket utsätter detaljerna för påtagliga påfrestningar.

Löpande är vi med i upphandlingar om renovering och reprationer av Sjöfartsverkets olika projekt.

För tillfället har vi två farledsmarkeringar på anläggningen. De kommer att blästras rena från gammal färg, grundmålade och åter igen få bli gröna för styrbord och röda för babord.