Under veckorna närmast midsommar har vi fått i uppdrag av Vatten fall att göra ren muren som vätter längs ytan av Hojumsdammen. Med åren har betongen fått en enklare men väl synlig fauna mossa och alger som drar ner helhetsintrycket av området som är ett av de mer väl besökta i Trollhättan.

Våra mobila anläggningar har gått i ett de senaste månaderna för att ge Vattenfalls byggnader och fastigheter ett bra intryck. Majoriteten av byggnaderna är i bra skick och har fått lite onödig patina som lite döljer storheten. Speciellt granit tappar mycket av sin lyster när mossan sätter sig menar Tom Sörensen som är entreprenadchef hos oss på Fyra ESS.

Samtidigt är det viktigt att se till att olika beväxligheter inte får fäste i murbruk och betongkonstruktioner, risken är att rötterna spränger sig in i materialet och orsaker skador både på kort och lång sikt. Samtidigt som man gör sådana här rengöringsarbeten kan man passa på och göra en översyn på ytorna, så man kan upptäcka skador och problem tidigt.