Sedan 70-talet håller Odd Fellow till i den gamla vackra läkarvillan från 1907 på Strandgatan i Trollhättan. Odd Fellow köpte fastigheten och har sedan dess förvaltat det unika huset och dess interiör på bästa tänkbara sätt.

Under de senaste 10 åren har man även byggt ut köket så pass att man kan arrendera ut restaurangen till krögaren som nu driver sin verksamhet i byggnaden. Den aktuella krögaren kom med ett önskemål för ett par år sedan om att göra om entrégrinden så att den tydligare talade om att det är restaurangverksamhet i huset.

Inom ett par veckor så kommer den nya grinden, och de högre grindstolparna med den stora nya skylten monteras på plats. Vi på Fyra ESS har ytbehandlat hela konstruktionen och rostskyddat den för ett antal decennium framöver.