Regelbunden översyn

Vi har inte råd med maskiner som inte fungerar, säger Fredrik Sörensen och kollar igenom protokollet för den föregående översynen av KAESER-kompressorn. Senast vi gjorde översyn på den här upptäckte vi läckage i en av packningarna till pumpen. Det är bra mycket enklare att åtgärda ett sådan fel istället för att laga motsvarande i en situation där maskinen förväntas arbeta.

Lönsamt underhåll

Det är där man har pengar att tjäna på ett fungerande underhållsarbete. Dels så spar man på maskinen om den alltid är i kontrollerat brukskick, men också att man slipper kostnaden för personal som blir stående utan verktyg, vare sig man är ute på fältet eller hemma på anläggningen.

Personalen är A och O

Med ett fungerande underhåll och driftarbete så måste man inte ha det nyaste och modernaste. Det räcker med att man har system och verktyg som man kan lita på, som man vet kommer leverera det man förväntar sig. Självklart kan man jaga effektivitet och hastighet, men i det hantverk som vi utför, handlar det till 90 procent om att ha väldigt duktig personal som med erfarenhet och kunskap löser arbetsuppgifterna med tålamod och koncentration.