Det som är lite unikt och roligt om den historia vi kan framlägga när vi berättar om oss själva är att vi inte är där vi tänkt att vi skulle vara för 15 år sedan. Från starten 1978 och de kommande 15 åren byggde vår verksamhet på våra fältentreprenader. Våra saneringstjänster var flitigt använda av räddningstjänst och försäkringsbolag efter bränder eller likande olyckor, både bland företag och privatpersoner. Saneringen var ett ben och blästring och rostskyddsmålning nästa som vi växlande for emellan. Vi utförde renoveringar, reprationer och underhållsarbeten i större grad med tiden och detta medförde ett större behov av funktionella lokaler vid vår hemmastation.

Från början hade vi endast lager, garage och verkstad i våra lokaler på Stallbacka. Men med tiden fick vi ökade behov av blästring och lackering i bättre ventilerade lokaler och alla förbättringar som vi kunde tänkas komma på för att öka kvalité och miljökraven som vuxit på ett mycket positivt sätt både för personal och naturen, men även för oss som företag.

 

Både beroende på okunskap och kravlöshet så hanterades miljöfarliga ämnen vårdslöst på den tiden. Idag har vi sån hög standard på all utrustning att vi knappt har några utsläpp över huvudtaget, samt att allt miljöfarligt avfall går till reningsanläggningar för vidare hantering.

Idag har vi 4 fullt utrustade målningshallar, 2 blästerhallar och ytterligare lokaler för hantering av detaljer. Vi gläds enormt åt denna utveckling, även om den varit kostsam och krävt stora investeringar över tiden. Tack vare detta så är vi ett ytbehandlingsbolag i toppklass, vi är duktiga, och med 28 år i branschen så har även våra kunder lärt sig förstå vad det innebär att få en ytbehandling där inget lämnas åt slumpen.