Alla våra hallar är fulla av aktiviteter så här dagarna innan sommarledigheten. Vi är fullt sysselsatta med att utföra ett omfattande rostskyddsarbete åt Vattenfall och en elkraftsanläggning. Vi har ett uppdrag att åtgärda totalt 8 Mohögsluckor i olika storlekar. Dessa luckor avser att används för att reglera kylvattenintaget. Med dessa luckor kan man helt stänga inflödet på anläggningen.

Namnet Mohögslucka ger ingen närmare förklaring om dess syfte, men man kan anta och det får stå som en kvalitativ gissning att dess ursprung kan vara från Mohögs mekaniska i Sundsvall med anor från mitten av 1850 talet.

Innan semestern har vi som mål att grovrengöra samtliga luckor, blästra och sedan för hand avlägsna de grövre mängderna med rost och korrosion som finns kvar efter blästringen. Då luckorna är svetsade konstruktioner med många fack och vrår så måste man vid tvättningen vrida och vända på luckorna ett par gånger för att få bort alla partiklar som frigörs vid högtryckstvätten. Avslutningsvis så får Robert våtsuga för att få rent i facken.

I stora blästerhallen får Johan vara noga med att systematiskt gå över alla svetsar och fack och kontrollera att han fått bort all tidigare färg och rostavlagringar.

Avslutningsvis så hamrar och handslipar Axel bort de sista resterna av rost. Det kräver som mycket annat tålamod och fokus för att del för del få ytorna helt rena. Efter semestern så påbörjas ytbehandlingen och rostkyddsmålningen.

Med denna resumé av verksamheten dagarna innan semester vill vi passa på att önska alla medarbetare, kunder och leverantörer en glad sommar.

För frågor om entreprenader och industriell ytbehandling och rostskyddsmålning är ni välkomna att kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se