I samband med att man genomför ett mer omfattande underhållsprojekt på generatorstationerna på Olidans kraftstation så är det brukligt att ledskenorna som styr vattenflödet till turbinen renoveras.  Dessa gjöts för 100 år sedan och har sedan dessa i omgångar behandlats i olika omgångar enligt de utarbetade underhållsprogrammen.

Det som tillkommit sedan 1914 är de nya tekniker för hantering av ytor. De moderna som vi använder för att kompensera slitage och sedan epoxi för att försegla och skydda mot vidare slitage.

På så sätt gör vi dessa väldigt motståndskraftiga i den hårda miljö som de sitter monterade.