Man har påbörjat ett arbete att renovera och göra Kronogården till en ljusare och mer öppen plats, för att öka tryggheten för de som bor och besöker området. Det kommunala bostadsbolaget Eidar är beställare och huvudentreprenör PEAB. Vi har fått i uppdrag att rengöra och ta bort gammal färg från betongelementen och runt garagen som går ut med Lantmannavägen.

På plats har vi vår mobila vattenbläster som vi använder för att rengöra betongen från färger och smuts, så det går att måla på nytt. Enligt de skisser som vi sett så kommer man använda sig av en vit ljus färg i grunden och sedan måla i element och speglar i betongen med en orange rödaktig nyans.