Trollhättan har fått en vandal på halsen, en aggressiv fotbollsfantatiker som vid upprepade tillfällen har klottrat ner stadens skyltar, minnesmärken och fundament med signaturer och budskap. Detta kostar skattebetalarna hundratusentals kronor i klottersanering.

Som ytbehandlingsentreprenör så är vi så klart tacksamma att detta ger oss ökad beläggning i vår verksamhet både med maskiner och personal. Men det är så mycket mer tillfredställande att förslagsvis avlägsna alger och mossa från granitkonstruktionerna än en ynglings vederkvickelser med lack.

Vi hoppas att berörda myndigheter såsom polis och stad finner förbrytaren och kan sätta stopp för denna tröttsamma katt och råtta lek. Så kan underhållsbudgeten för kommunen, statliga och privata bolag användas till förbättringar och utveckling istället.