Under veckan som gått har vi förberett spacklingen av de ledbanor där den stora utskovsluckan skall gå. Genom att förstärka ytan med ett slitstarkt lager med keramspackel så skapar man en längre hållbarhet men också säkrare drift. Man minskar på så sätt risken för att luckan ska fastna i ett nödläge.

Vi hade en stor personalstyrka på plats för att så snabbt som möjligt bearbeta hela ledbanan. Projektledare Erik Hemlin var nöjd med  det fina vädret, vilket underlättade arbetet.