I vårt underhållsschema så ingår rengöring av anläggningens lokaler och utrymmen grundligt. En eller två gånger per år så kör vi igenom målarhallarna och försöker nå nolltolerans. Det får inte finnas kvar en färgklick någonstans när vi är klara säger Christoffer Kiuru. Det är ganska svårt att föreställa sig hur mycket färg det är på väggar och golv när det är så rent som det är nu.

Det ligger väl nästan 10-15 mm färg på golvet när man börjar städningen. Men som tur är så lossar det i stora kakor och är ganska lätt att få loss. Både väggar och tak är behandlade med ett medel som gör att färgen inte fäster ordentligt. På så sätt är det möjligt att få rent lokalen i den grad som vi nu lyckats ler Dinesh Bhutiya. Som ytbehandlare här på Fyra-Ess så är vi lika duktiga på att få bort färg som att applicera ny.

Att i princip göra målerierna kliniskt rena är viktigt både ur miljö-, arbetsmiljö- och brandsäkerhetssynpunkt. När vi rengör hallarna så ser vi även till att noggrant kontrollera luft och avrinning från lokalen så dessa är i fullgott skick. Vi passar samtidigt på att reparera och underhålla de samma. Har man massa färg på golvet,  som det blir över tiden, så blir detta en ökad risk i samband med en brand. Färgen har, i jämförelse med betongen, en helt annan brandförmåga. I samband med en eldsvåda skulle utvecklingen bli en annan om även golvet brinner, poängterar Dinesh.

Sedan är det ju alltid trevligare om allting är rent och fräscht.