Så här i juletider så städar vi och inventerar alla lager och verkstäder. Den årliga rengöringen av hela anläggningen är fantastisk. Det blir som en avstämning för årets arbete. Alla färglager som vi tar bort vittnar om alla projekt som vi genomfört i respektive målningshall.

Samtidigt passar vi på att gå igenom färglagret och ser till att vi har alla basfärger i lager och om vi kan göra några förbättringar eller förändringar för att effektivisera och utveckla våra processer.

Det hör julen till så att säga skrattar Fredrik Sörensen och går igenom checklistan i sin telefon.