Redan från dag ett efter semestern så hade vi detaljer att ta oss an, och nu när mer eller mindre alla företag kommit åter från sommarledighet så har vi full beläggning igen.

Ett projekt som kräver mycket resurser är ett renoveringsarbete i Lilla Edets kraftsstation där vi är med och utför ytbehandlingsarbete på nytillverkade tätbalkar som ligger i botten i anslutning till en av de stora turbinerna i kraftsstationen.

För det här stoppet av kraftsstationen har man tillverkat nya tätbalkar som vi nu håller på att ytbehandla. Efter tillverkning kommer de till oss för blästring, grundmålning och sedan rostsskyddsmålning. Sedan körs de ner till Lilla Edet och monteras.

Vår projektledare Eric Hemlin närvarar och bevakar de olika delarna av våra åtagande i projektet. Det är ett projekt som kommer löpa på under några veckor och det kommer kräva att både manskap, material och utrustning koordineras så allt finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Vi åtar oss arbete både som underleverantör i sådana här projekt, och även som totalentreprenör, beroende på omfattning och beskaffenhet på projekt.

Har ni är intresserade ytterligare frågor kring vår entreprenadverksamhet kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller maila oss på info@fyra-ess.se