För den som är intresserad av historia och ytbehandling så kan vi rekommendera att man går runt Trollhätte Kanal någon dag när det är riktigt fint väder. Med start förslagsvis vid rondellen vid Innovatum så kan man se ett antal föremål och konstruktioner som vi genom åren har renoverat och satt nytt liv på genom en gedigen rostskyddsbehandling.

Slussportarna vid Erik Karlsson på takets rondell – Renoverad och ytbehandlad 1998

För 10 år sedan så invigdes Innovatum. Man hade helt sonika renoverat det gamla industriområdet NOHAB och bestämt att det nu mera skulle bli en företagspark, ungdomsverksamhet, restaurang och forskningsanläggning på denna historiska plats.

Vi fick i uppdrag att renovera ett par ståtliga slussportar som skulle pryda entrén till det nya området.

 

Det gamla loket vid Innovatum – Renoverad och ytbehandlad 2007

Det hände mycket på Innovatum för 10 år sedan. Förutom att vi renoverade och satte vår prägel på infarten till Innovatum, så fick vi även uppdraget att renovera det gamla NOHAB loket, som skulle stå vid den västra infarten vid SAAB-muséet. Även detta projekt var spännande och finns så klart fortfarande för allmän beskådning.

För den nyfikne, så brukar det gå att ta sig in i lokförarens utrymme för en extra inspektionsrunda.

Bockkranen vid Olidan – Renoverad och ytbehandlad 2006

För 5 år sedan renoverade vi bockkranen vid Olidans kraftstation. Det var ett mäkta hårt arbete som krävde noggrann planering för att få en säker och trygg arbetsplats för våra medarbetare. Fallhöjden är 46 meter om något går fel och man skulle råka ut för en allvarlig fallolycka.

Olidanbron – Renoverad och ytbehandlad 2012

Med jämna mellanrum så har vi haft möjligheten att vara med vid upphandlingen av renoveringen av Olidanbron a.k.a. svängbron, som binder samman vattenkraftsområdet med fastlandet. Bron byggdes så att man kunde transportera ut turbinerna till Olidan när det begav sig. Än idag är det den enda tillfartsvägen till området som klarar av de höga belastningarna som detaljerna kringvattenkraften och vattenvägarna ger när man transporterar dem.