När man beställer och låter tillverka en konstruktion av metall så kommer man vara tvungen att ta beslut gällande ytbehandlingen. Väljer man att tillverka något i syrafast rostfritt så kommer man betydligt enklare undan än om man väljer svartstål.

På Fyra-ess jobbar 90% med rostskydd av svartstål. Vanlig metall som oxiderar eller rostar som det heter i folkmun.

Vad vi gör när vi får in en ny detalj, eller en som skall renoveras, är att vi gör rent den. Sedan blästrar vi rent ytan för att sedan grundmåla och sedan styrka på ett specificerat antal lager med rostskydd. Rostskyddet är det samma som färg.

Det händer ofta att vi får in detaljer och konstruktioner där man på grund av okunskap har ytbehandlat otillräckligt eller felaktigt. Det förekommer att man använt fel rostskydd, man har inte gjort rent detaljen innan. Man har inte grundmålat. Oavsett orsak så blir kostnaden för att åtgärda problemen mycket högre om man tvingas göra om ytbehandlingen.

Hade man från början varit noga med ytbehandligen så hade man slupit kostnaderna för demontering, transport, ny ytbehandlig, transport och montering. Den kostnad som man tänkte sig spara in genom att inte räkna med ett ordenligt rostskydd från början blir istället väldigt mycket mer kostsam.

Så vårt tips till våra kunder är att, rådfråga en expert redan vid idee och konstruktionsstadiet för att göra rätt från början. Anlita sedan ett ytbehandlingsföretag som är auktoriserad för rostskyddsmålning. På så sätt får ni en låg kostnad.