Det är viktigt att förstå vad det är man faktiskt beställer av oss. Dels så köper man det som faktiskt syns, den estetiska färgen som täcker detaljen eller produktens yta. Den har ofta en kravbild på hur den skall vara.

Men den faktiska produkten eller tjänsten är rost- eller korrosionsskyddet som vi applicerar, sammantfattningsvis – blästring och rostskyddsmålning. Genom forskning och utveckling så har man genom de sista 150 åren utvecklat rostskyddsindustrin till det den är idag. Till en början så löste man rostskyddet med det som fanns till hand. Om man skrapar på ytan så kan man säga att den moderna rostskyddsbehandlingen av industriella konstruktioner började med blymönja i mitten av 1850 – talet. Blymöjan är dock känd långt bak i tiden.

Här tog man bara hänsyn till konstruktionen och inte människan som utförde själva arbetet. Fram till idag har innehållet i de olika färger och kemikalier som använts vid rostskyddsbehandling varierat. Även de metoder som använts för att applicera rostskyddet har varierat. Beviset på att de metoder som användes för 150 år sedan fungerade, är att många maskiner och konstruktioner som byggdes då fortfarande är i bruk.

Hos oss på Fyra Ess så har vi också gjort en resa sedan starten 1978. Vi har följt utvecklingen av produkter och utrustningar. Idag sätts medarbetaren i första rummet. All rostskyddsbehandling sker med skyddsmask eller i väl ventilerade lokaler. Lokalerna är miljöklassade  och våra medarbetare har kunskap och erfarenhet som gör oss konkurrenskraftiga. Det som är Fyra Ess, är det hantverk och teknik som vi använder vid målning, blästring och maskering. 

Vid blästring tas all kontaminerad blästermedia hand om och skickas till återvinningsanläggningar.

Vårt ständiga mål är att vara ett modernt och samtida rostskyddsföretag som kunderna kan vända sig till när kvalité och långsiktighet är kravet.