I vår stora blästerhall har vi nu detaljer till vår kund Trestad Laser. Tillsammans med Trestad Laser och ett par till aktörer i Trollhättan, så skapar vi ett nätverk av leverantörer som tillsammans kan producera och levererar detaljer till tillverkningsindustrin.

Vi bearbetar allt från detaljer som kan hållas i handen vid blästring till de som kräver travers och truck för att flyttas. Vår kunniga och erfarna personal har den förmågan, att hantera varje detalj i varje operation, på ett sätt så att vi kan garantera en riskfri hantering. Säkerhet och miljö kommer alltid först.