Fult och rostigt behöver inte betyda värdelöst eller dåligt. Ofta är det bara ytan som har fått utstå angrepp från väder och vind. Solen är aggressiv mot behandlade och obehandlade ytor. Uv-strålning bryter ner trä men även de färger som använd för täckning eller rostskydd.

Genom professionell ytbehandling och målning kan vi ge nytt liv åt allt från broar till takplåt. Det är alltid en balansgång mellan kostnaderna för renovering eller nytillverkning. Faktorer som man skall ta hänsyn till är miljön, materialkostnader och arbetskostnader.

– I och med ökade råvarukostnader globalt spår vi att man i framtiden kommer att öka fokus på återbruk, det kommer bli mer lönsamt att renovera än att tillverka nytt. Samtidigt som man får se till hur konkurrenskrafter på marknaden påverkar arbetskostnaderna säger Fredrik Sörensen, anläggningsansvarig i Trollhättan.  

Vår ytbehandlare Anders jobbar nu med ett projekt där man tar tillvara på befintliga täckplåtar till en mur. Dessa ser efter ett par lager med täckfärg ut som nya.

Har ni frågor kring ytbehandling och rostskydd kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller maila på info@fyra-ess.se