Under hösten har vi varit delaktiga i ett underhållsprojekt åt Vattenfall. Vattenkraftverket i Lilla Edet har totalt 4 turbiner, var på 1 nu är tagen ur? drift tillfälligt för reparationer och underhåll. På plats i kraftverket i Lilla Edet så utförs ytbehandlingsarbeten direkt på plats av ingjutna konstruktioner. De genomför även åtgärder på betongytorna där man sätter igen skador och slitage.

Vår projektledare på plats, Eric Hemlin, har fullt upp med att koordinera resurser, både medarbetare och material. Det krävs tålamod och planering för att ro i hamn ett sådant här projekt samt även vara beredd på att det uppstår förändringar eller problem längs vägen säger han.

På vår anläggning i Trollhättan har vi parallellt utfört ytbehandlingsarbeten på turbinhus och ledskenor som är komponenter till turbinen. Dessa har vi rengjort, blästrat och nu är ledskenorna inne på den slutliga strykningen av färgsystemet.