Solid ytbehandling som tål krig

Solid ytbehandling som tål krig

Det är inte svårt att räkna ut vem slutkunden är när alla detaljer skall målas i en odistinkt, försvinnande grön kulör.