Vår senaste renovering av en rötgaskammare föll i god jord och vi fick under arbetet besök av personal från Melleruds kommun. De stod i behov av en renovering av deras egna kammare. Dock inte lika stor som den på Arvidstorp i Trollhättan, men ändå komplex i den mån man jämför med andra enklare betongskikts arbeten.

Efter att man nu tömt och renogjort kammaren så kommer vi att påbörja arbetet med att blästra och sedan ytbehandla innerväggarna.

Vår kompetens och våra resursers i form av vår mobila utrustning är det som är styrkan i Fyra ESS. Vi har under 30 år jobbat med mobila anläggningar för att kunna hantera denna form av arbeten. Allt som oftast relaterade till vatten och kraft. Vi har anläggningar för att utföra arbeten enligt kravspecifikationer och de särskilda miljö- och kvaliteprocesser som finns ställda för dessa projekt.