Under dagarna som passerar under ett år så hinner hundratals detaljer passera genom vår anläggning. De rengörs, blästras, repareras, spacklas, grundmålas, rostskyddsmålas, och sedan så kan man avsluta med högglans om man önskar.

Varje detalj har sin specifikation och beställaren har satt krav på utifrån vad som förväntas. Vi kan vårt hantverk och har både utbildning och erfarenhet som gör oss unika i Sverige.

Dock så måste man ändå stanna upp ibland och betrakta konstruktionerna och gillande se dem som levande, något som vi med stor varsamhet lägger energi och omsorg på för att de vid leverans skall göra någon nöjd. Vid vissa tillfällen kan man uppleva att konstruktionerna tittar tillbaka på oss. De blir våra vänner under den korta tid de är på vår anläggning.