Rostskydd, blästring, ytbehandling

Det är nästan oundvikligt att det med åren bildas kalkavlagringar i gamla rör. I Sverige i stort så är vi tämligen förskonade från kalk om man ställer det i jämförelse med sydeuropa och länderna kring medelhavet som har en större mängd kalk i berggrunderna.

Helt fria är vi dock inte utan vi måste ta hänsyn till detta i underhållsplaner för att undvika att det blir stopp i rören. Vi går in och spolar vatten med högtryck i rören. Med våra mobila högtrycksanläggningar klarar vi att trycksätta de långa slangmodulerna som krävs för att nå igenom rören som kan vara tämligen långa och svåråtkomliga.

Det är inte ovanligt att fastigheter med mer än hundra år på nacken har börjat märka av dåliga avrinningsflöden och då är det viktigt att planera in en sanering av rören innan det blir helt stopp.