Arbetet med restaurationen av ytterligare en av vattenkraftverket Olidan i Trollhättan går enligt den projektplan som vi jobbar efter. Alla delar är på plats och täckningsmåleriet av intaget och de galler, som stoppar föremål som kan skada turbinen, är gjorda.

Delar av turbinen och tryckskåpet har varit på anläggningen och passerat genom våra bläster och målarstationer och monterats.