Udwwwalla är en stad med där man lyckats bevara en del av det riktigt gamla i stadskärnan. Som många andra städer fick gamla byggnader sätta sin närvaro på spel, när centrumgallerier och många gånger Domus skulle etablera sig i det nya moderna Sverige. Frågan är om man hade låtit samma egendomliga massrivning av 1800-tals och i bland äldre stadskärnor jämnas med marken idag, det kan ingen svara på, men en sak är säker, att stadsarkitekterna är väldigt måna om att bevara det som finns kvar. En del av detta utgörs av smide och stålkonstruktioner från sekelskiftet. Allt från broar till ljusarmaturer. Likaväl som att vi vågar kalla oss experter mot finmekaniska detaljer inom flygindustrin som kräver stort kunnande för hantverket har vi stora kunskaper om gamla detaljer i stadsmiljöer. Man får ofta bara en chans och ett misstag kan innebära ödeläggning av detaljerna.